หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 49,426 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook เทศบาลเมืองควนลัง งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน (ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง) ในวันที่ 18,19,23,24,25 พฤษภาคม 2559 (รวมเป็น 5 วัน) เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ บ้านเลขที่ 16 ม.1 ซ บ้านเนินเขา ซ. 7 ต.ควนลัง อ. หาดใหญ่
3 พ.ค. 59
29
  ข่าวจาก facebook เทศบาลเมืองควนลัง เทศบาลเมืองควนลัง โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเขตเทศบาลเมืองควนลัง (ครอบครัวอบอุ่นสานสายสัมพันธ์) ในวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2559 ตังแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ นิณีการ์เด้น แอนด์รีสอร์ท 241 ม. 9 ต.หนองบัว อ.รั
3 พ.ค. 59
29
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ อบจ.
3 พ.ค. 59
14
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตามโครงการสงขลาศูนย์กีฬาภาคใต้
3 พ.ค. 59
12
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทิพย์คีรี-ควนดาน หมู่ที่ ๑ ตำบลคูหาใต้
3 พ.ค. 59
13
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา รายงานผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสรร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรัพยากรธรณี ทุ่งตำเสา
3 พ.ค. 59
12
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวยาง-วัดห้วยหลาด หมู่ที่๙ ตำบลคูหาใต้
3 พ.ค. 59
11
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
3 พ.ค. 59
8
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ม่วงงาม แผ่นพับการคัดแยกขยะ
3 พ.ค. 59
13
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ม่วงงาม ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน พฤษภาคม 2559
3 พ.ค. 59
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านครูทร ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
3 พ.ค. 59
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เชิงแส ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
3 พ.ค. 59
24
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.เชิงแส ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
3 พ.ค. 59
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างซ่อมสร้างผิวจราจร (ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา) สายบ้านควนเนียง ตำบลรัตภูมิ-บ้านบางเหรียงฯ
3 พ.ค. 59
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชุม ปฐมนิเทศและจับฉลากเลือกห้องเรียน
3 พ.ค. 59
7

»ข้อมูลทั้งหมด 49,426 รายการ