หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 60,802 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา รายงานผลการประกวดราคาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
17 ม.ค. 60
20
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เทพา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพา เรือง การกำหนดวันตรวจรับพัสดุการจัดซื้ออกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง บริเวณจุดเสี่ยงภายในหมู่ที่ 1-8
17 ม.ค. 60
22
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านโคกพะยอม ต.พิจิตร - บ้านทุ่งเมรุ
17 ม.ค. 60
15
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาทับ ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ โดยวิธีขายทอดตลาด
17 ม.ค. 60
20
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทับ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559
17 ม.ค. 60
13
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทำนบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ
17 ม.ค. 60
17
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนวุฒิภูมิ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17 ม.ค. 60
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทำนบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ
17 ม.ค. 60
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพธิ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559
17 ม.ค. 60
6
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.รัตภูมิ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
17 ม.ค. 60
10
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คู ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู เรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับราคากลางและการคำนวณราคากลาง จำนว 2 โครงการ
17 ม.ค. 60
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ควนรู ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโดยการปูทับด้วย Asphaltic Concrete สายบ้านหนองโอน หมู่ที่ 6
17 ม.ค. 60
10
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คูหา ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านทัพหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
17 ม.ค. 60
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ควนรู ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเลี่ยน - ป่าช้าทุ่งจันทร์ หมู่ที่ 6
17 ม.ค. 60
8
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะตง ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ (เพิ่มเติม๒)
17 ม.ค. 60
11

»ข้อมูลทั้งหมด 60,802 รายการ