หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 40,451 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การยื่นแบบและการชำระภาษ๊โรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
9 ต.ค. 58
0
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ เอกสารหนังสือเชิญชวนจ้างที่ปรึกษา โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
9 ต.ค. 58
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558
9 ต.ค. 58
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทับ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย
9 ต.ค. 58
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทับ ประกาศผลการการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมปรับเกลี่ยแต่งผิวจราจรและลงลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งสายเรียบริมคลอง หมู่ที่ 3
9 ต.ค. 58
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทับ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตีน หมู่ที่3
9 ต.ค. 58
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชิงโค ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อสอ ซอย 1 หมู่ที่ 9
9 ต.ค. 58
8
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าช้าง จดหมายข่าวอิเล็คทรอนิกส์เทศบาลตำบลท่าช้าง ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 เดือน กันยายน 2558
9 ต.ค. 58
9
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ คณะทันตแพทย์ มอ. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ในงานวันรณรงค์ทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
9 ต.ค. 58
16
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระโนด เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจาก หมู่ที่ 6 ตำบลระโนด
9 ต.ค. 58
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปาดัง การทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
9 ต.ค. 58
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง ผลการดำเนินการโดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
8 ต.ค. 58
234
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ควนเนียง ผลการดำเนินการโดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
8 ต.ค. 58
255
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งขมิ้น แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
8 ต.ค. 58
252
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งขมิ้น ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
8 ต.ค. 58
250

»ข้อมูลทั้งหมด 40,451 รายการ