หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 68,305 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คูเต่า ประกาศเทศบาลตำบลคูเต่า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4-5 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
21 ก.ย. 60
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คูเต่า ประกาศเทศบาลตำบลคูเต่า เรื่อง ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายเตตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 4 โครงการ
21 ก.ย. 60
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คูเต่า ประกาศเทศบาลตำบลคูเต่า เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเปลี่ยถังระบบประปาพร้อมขยายท่อเมน หมู่ที่ 6 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
21 ก.ย. 60
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อดาน ประกาศผลผู้ชนะการจ้างก่อสร้างทางลาดคนพิการพร้อมประตูเหล็กยืดของ อบต.บ่อดาน
21 ก.ย. 60
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดสน ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน 5 จุด
21 ก.ย. 60
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คู ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู เรื่อง ขอเชิญร่วมตรวจรับงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ถ.คสล.สายบ้านนายสำแอ หมัดนาย ถึงถนนลาดยาง หมู่ 4 ตำบลคู
21 ก.ย. 60
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
21 ก.ย. 60
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พังยาง ประชาสัมพันธ์แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินงานบริการไฟฟ้าสาธารณะ
21 ก.ย. 60
6
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
21 ก.ย. 60
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา รายงานผลการประกวดราคาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
21 ก.ย. 60
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พะตง การเตรียมการรับสถานการณ์น้ำท่วม
21 ก.ย. 60
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะใหญ่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
21 ก.ย. 60
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 60
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คูเต่า ประกาศเทศบาลตำบลคูเต่า เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถังน้ำใสระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
21 ก.ย. 60
5
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
21 ก.ย. 60
2

»ข้อมูลทั้งหมด 68,305 รายการ