หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 57,467 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ราคากลางโครงการจ้างดำเนินการบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2560
28 ก.ย. 59
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เทพา เปิดเผยราคากลางจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล. (3 สาย) ภายในเขตเทศบาลตำบลเทพา
28 ก.ย. 59
26
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าชะมวง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
28 ก.ย. 59
35
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าข้าม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.ท่าข้าม ปี 2560
28 ก.ย. 59
50
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการจัดทำป้ายเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
28 ก.ย. 59
59
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายขอบเหมืองชลประทาน ซอย 3 ขวา หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
28 ก.ย. 59
57
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาหม่อม ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
28 ก.ย. 59
63
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ชุมพล ประชาสัมพันธ์การรับรองมีชีวิตผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560
28 ก.ย. 59
58
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ชุมพล ประชาสัมพันธ์การรับรองมีชีวิตผู้พิการที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560
28 ก.ย. 59
52
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
28 ก.ย. 59
42
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าม่วง เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุทธนิมิต หมู่ที่ 9 บ้านพุทธนิมิต
28 ก.ย. 59
77
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองแดน ราคากลาง - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทะเลบ้านท่าเข็น บ้านท่าเข็น
28 ก.ย. 59
95
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คูหา ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
28 ก.ย. 59
91
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คูหา ผลการเสนอราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านล่องถ้ำ
28 ก.ย. 59
95
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าม่วง เปิดเผยราคากลาง โครงการติดตั้งโคมส่องสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะ
28 ก.ย. 59
96

»ข้อมูลทั้งหมด 57,467 รายการ