หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 81,233 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทต.ควนเนียง วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายทวี ปาทะรัตน์ ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลควนเนียง
27 เม.ย. 61
17
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมชมและเป็นกำลังใจเชียร์ทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนเทศบาล1 (เอ็งเสียงสามัคคี) ในการแข่งขันวอลเลย์บอลนครหาดใหญ่คัพ ประจำปี 2561
19 มิ.ย. 61
25
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 1
19 มิ.ย. 61
20
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ ชมรมวอลเลย์บอลเทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญชมการแข่งขันวอลเลย์บอลนครหาดใหญ่คัพ ประจำปี 2561
19 มิ.ย. 61
19
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจ04 ร่วมกับ ผู้อำนวยการและอาจารย์ ลงพื้นที่จัดระเบียบทางเท้าบริเวณรอบๆ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่) เพี่อให้เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สัญจรไปมาสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย
19 มิ.ย. 61
22
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่จัดการประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานโครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณกอบกาญจน์ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
19 มิ.ย. 61
16
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในครอบครัวที่มีรายได้น้อยตั้งแต่แรกเกิด - 3 ปี รายละ 600 บาท ต่อเนื
19 มิ.ย. 61
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าประดู่ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนสายบ้านเฉลิมชนม์ พรหมมณี หมู่ 9
19 มิ.ย. 61
27
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าประดู่ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายปลักอ่างทอง หมู่ที่ 2
19 มิ.ย. 61
27
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปากแตระ ประกาศเทศบาลตำบลปากแตระ เรื่้อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าศพด. ปากแตระ
19 มิ.ย. 61
22
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ใบสั่งจ้าง โครงการจ้างซ่อมแซมอาคารโรงอาหารหลังเก่า โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์
19 มิ.ย. 61
19
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายวัดพังตรี รหัสสายทาง สข.ถ.1-0183
19 มิ.ย. 61
13
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะสะบ้า ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนายเกษม-สวนยางนายวันชัย
19 มิ.ย. 61
13
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับพัสดุ
19 มิ.ย. 61
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชิงโค ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด)
19 มิ.ย. 61
11

»ข้อมูลทั้งหมด 81,233 รายการ