หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 73,489 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 2
23 ม.ค. 61
4
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ หนังสือธนบัตรรัชกาลที่ ๙
23 ม.ค. 61
5
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ขอชื่นชมนักเรียนคนเก่งในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ เด็กหญิงธวัลรัตน์ เลิศประเสริฐ หรือ น้องมะตูม จากโรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน)หาดใหญ่ ที่มีความสามารถในด้านการกีฬาเทควันโด จนสามารถคว้าถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมมาหลายรายการในโซนภาคใต้ และชนะ
23 ม.ค. 61
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
23 ม.ค. 61
20
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยออกวัด - ต้นแค หมู่ที่ 4,5,7 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
23 ม.ค. 61
19
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยเปี่ยมสุข หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
23 ม.ค. 61
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเย็นฤดี หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
23 ม.ค. 61
18
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างถนนดินลูกรัง พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ซอยบ้านตก 2/1 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
23 ม.ค. 61
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เชิงแส ประกาศเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
23 ม.ค. 61
16
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งหวัง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
23 ม.ค. 61
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งหวัง ประกาศการใช้ขอบัญญัติ เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
23 ม.ค. 61
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เทพา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพา เรื่อง การกำหนดวันตรวจรับพัสดุจ้างปรับเกลี่ยพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอย อบต.เทพา หมู่ที่ ๔ ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
23 ม.ค. 61
8
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เทพา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ และจ้างเหมารถสองแถว ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการดำเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
23 ม.ค. 61
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เทพา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก (เรือกอและพร้อมกรอบสำเร็จ) ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
23 ม.ค. 61
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เทพา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
23 ม.ค. 61
4

»ข้อมูลทั้งหมด 73,489 รายการ