ท้องถิ่น: อบต.ควนรู
โครงการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่


องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู จัดทำ โครงการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2550 วัตถุประสงค์โครงการคือ
1.เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการรับชำระค่าภาษี
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
3.เพื่อให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับผู้มีหน้าที่เสียภาษี และวิธีการชำระภาษีให้ถูกต้องตามระยะเวลากำหนด
4.เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลควนรู

กำหนด 8 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 19-23 มีนาคม 2550 และ 26-28 มีนาคม 2550
19 มีนาคม 2550 หมู่ที่ 1,7 เวลา 09.00-15.30 น. ณตลาดนัดวันพุธ (สี่แยกคูหา )
20 มีนาคม 2550 หมู่ที่ 1,7 เวลา 09.00-15.30 น. ณตลาดนัดวันพุธ (สี่แยกคูหา )
21 มีนาคม 2550 หมู่ที่ 2 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2
22 มีนาคม 2550 หมู่ที่ 6 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์หนองเสาธง
23 มีนาคม 2550 หมู่ที่ 3 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.3
26 มีนาคม 2550 หมู่ที่ 4,5 เวลา 09.00-15.30 น. ณ วัดไทรใหญ่
27 มีนาคม 2550 หมู่ที่ 8 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประปา ม.8
28 มีนาคม 2550 หมู่ที่ 9 เวลา 09.00-15.30 น. ณ วัดไสท้อน

โดย: อบต.ควนรู
วันที่ 21/3/50

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: มหัศจรรย์ ทุ่งทานตะวัน (ดู:153)(วันที่:24/7/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: แจ้งประกาศราคากลาง (ดู:142)(วันที่:24/7/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: แจ้งประกาศราคากลาง (ดู:141)(วันที่:24/7/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด (ดู:138)(วันที่:24/7/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: แจ้งประกาศราคากลาง (ดู:128)(วันที่:24/7/57)